Kalendár podujatí našej obce

Na časovej osi si vyberte deň alebo udalosť, na ktorý komentár ste zvedavý!

15/12/2014- Ustanovujúce zasadnutie samosprávy v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

15/12/2014- Zloeženie sľubu a inaugurácia v Mužle

photos_icon Viac

18/12/2014- Adventný koncert v Mužle

photos_icon Viac

19/12/2014- Vianočná slávnosť v materskej škole

photos_icon Viac

25/12/2014- Mužliansky Betlehém vo večernom osvetlení

photos_icon Viac

26/12/2014- Posvätenie vína na deň Sv.Jána

photos_icon Viac

10/01/2015- Medzinárodný turnaj neprofesionálnych šachistov v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

25/01/2015- Predstavenie Theater Mucsa v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

10/02/2015- Zápis do Základnej školy J. Endrődyho v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

12/02/2015- Konferencia o budúcnosti združení typu Leader v Hronovciach

photos_icon Viac

17/02/2015- 2. futbalový turnaj školských mužstiev v Mužle

photos_icon Viac

18/02/2015- 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

25/02/2015- Vedením ZO Csemadoku sme sa oboznámili s knižnicou v Gbelciach

photos_icon Viac

26/02/2015- Na valnom zhromaždení EZÚS EGTC v Štúrove

photos_icon Viac

28/02/2015- Výročná členská schôdza ZO telesne postihnutých občanov

photos_icon Viac

07/03/2015- AC Mužla – Semerovo 6:0

photos_icon Viac

07/03/2015- Slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. súťaže vín v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

20/03/2015- Toto nepotrebuje komentár

photos_icon Viac

24/03/2015- Zábava detí v materskej škole

photos_icon Viac

26/03/2015- Deti z materskej školy prekvapili dôchodcov veľkonočným programom

photos_icon photos_icon Viac

27/03/2015- Martón rozprávok v základnej škole

photos_icon Viac

27/03/2015- Csemadok pre deti zorganizoval Andersenovú noc

photos_icon Viac

28/03/2015- Jarné upratovanie vo vinohrade

photos_icon Viac

29/03/2015- Malá slávnosť stolnotenistov na konci sezóny

photos_icon Viac

29/03/2015- Koncert Základnej umeleckej školy Katalin Pappovej v Štúrove

photos_icon Viac

12/04/2015- Vyhlásenie výsledkov 17. súťaže vín štúrovského regiónu v Obide

photos_icon photos_icon Viac

19/04/2015- Derby zápas v okresnej súťaži: Mužla – Svodín

photos_icon Viac

23/04/2015- Podnikatelia regiónu sa stretli v Mužle

photos_icon Viac

01/05/2015- Vystúpenie Vujity Tvrtka v Mužle

photos_icon Viac

02/05/2015- XI. súťaž vín Euroiregiónu Ister-Granum v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

03/05/2015- V Klube dôchodcov oslávili deň matiek

photos_icon Viac

08/05/2015- Turistika v Pilišských vrchoch

photos_icon Viac

10/05/2015- Spomienka na zosnulých mužlančanov vo svetových vojnách

photos_icon Viac

11/05/2015- Vystúpenie detí z materskej školy ku dňu matiek

photos_icon Viac

12/05/2015- Semifinále XL. Dunamenti Tavasz v Mužle

photos_icon Viac

29/05/2015- Stretávka starých žiakov základnej školy v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

02/06/2015- XII. športový deň mužlianskych škôlkarov

photos_icon Viac

06/06/2015- Mužlianska delegácia na Dni národností v Senváclave

photos_icon Viac

12.06.2015- Pestré popoludnie mužlianskych školákov

photos_icon photos_icon
Viac

2015. jún. 13.- Mužlianskych dôchodcov oslávila 35.výročie založenia organizácie

photos_icon photos_icon
Viac

18.07.2015- Porozprávajme sa opäť.

photos_icon
Viac

19/06/2015- Na návšteve v meste Nyergesújfalu

Pani primátorka mesta Nyergesújfalu a miestni vinári... photos_icon
Viac

20/06/2015- Otvorili sme mužlianske detské ihriskoV sobotu sa otvorila brána mužlianskeho detského ihriska... photos_icon
Viac

20/06/2015- Preteky v behu medzi budovou školyV sobotu sa konal športový deň rodín. photos_icon
Viac

20/06/2015- Športový deňV sobotu, v réžii miestnej základnej školy sa konal športový deň rodín. photos_icon
Viac

23/06/2015- Deviataci pozvali starosta

Mužliansky deviataci zavítali na obcený úrad... photos_icon
Viac

24/06/2015- 5. zasadnutie obecného zastupiteľstvaUskutočnilo sa 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle. photos_icon
Viac

25/06/2015- Rozlúčka škôlkarov s materskou školou

Mužliansky škôlkari sa rozlúčili so svojou materskou školou. photos_icon Viac

25/06/2015- Vedenie MO Zväzu záhradkárovVedenie Miestnej organizácie Zväzu záhradkárov v Mužle... photos_icon
Viac

26/06/2015 - Deviataci sa rozlúčili so svojou školouDeviataci Základnej školy Jánosa Endrődyho sa rozlúčili so svojou školu. photos_icon
Viac

30/06/2015 - Ukončenie školského roka v základnej školeUkončil sa školský rok 2014/15, ktorý bol pre väčšinu žiakov úspešný. photos_icon
Viac

05/07/2015 - Futbalisti AC Mužla sa zúčastnili na 1. Pohári starostov

Futbalisti AC Mužla sa zúčastnili na 1. Pohári starostov, zorganizovanom vo Svodíne. photos_icon Viac

12.07.2015- Športový deň na futbalovom štadióne

photos_icon Viac

19.07.2015- Medzinárodný futbalový turnaj U13 v Nedede – zastávka v Mužle

photos_icon
Viac

20/07/2015 Spoločenský deň ŽSR Cargo v Mužle

photos_icon Viac

20/07/2015 2015.7.20. Neded Eurocamp 2015

photos_icon Viac

27/07/2015- 6. zasadnutie obecného zastupiteľstvaUskutočnilo sa 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle. photos_icon
Viac

9/08/2015- Zahájenie sezóny v okresnej súťaži: Mužla-Rastislavice 2:1

photos_icon Viac

15/08/2015 - II. Medzinárodná súťaž vín a lekvárov v Sikenici

photos_icon Viac

16/08/2015- Živé predstavenie bitky Južný vietor z II. svetovej vojny v Pohronskom Ruskove

photos_icon Viac

29/08/2015 Mužliansky Gyönygyvirág vystúpil vo Viedni

photos_icon Viac

5/09/2015 - V Mužle sme privítali vinárov z Nyergesújfalu

photos_icon Viac

06/09/2015- Mužlianske hody

photos_icon Viac

06/09/2015 - Majstrovský zápas v deň hodov: AC Mužla – Veľký Kýr 7:2

photos_icon Viac

07/09/2015 - Vlaňajšia škoda vo vinohradoch sa teraz prejavila v predzáhradke

photos_icon Viac

09/09/2015 - Samospráva v Mužle mala 7. zasadnutie zastupiteľstva

photos_icon photos_icon Viac

13/09/2015 Kultúrne farby jesene a oberačková slávnosť v Mužle

photos_icon photos_icon Viac

17/09/2015 Zahájili dnes rekonštrukciu vozovky hlavnej ulice v Mužle

photos_icon Viac

23/09/2015 Pokračuje rekonštrukcia vozovky hlavnej ulice v Mužle

photos_icon Viac

24/09/2015 Mužlianska hlavná ulica má novú vozovku

photos_icon Viac

26/09/2015 Sobáš Melindy Puskásovej a Gabriela Szabóa na Obecnom úrade v Mužle

photos_icon Viac

27/09/2015 II. Regionálny festival mažoretiek v Mužle

photos_icon Viac

06/10/2015 Spomienka na aradských mučeníkov a Vendela Saághyho

photos_icon Viac

15/10/2015 Odborná konferencia o budúcnosti miestnych akčných skupín v Mojmírovciach

photos_icon Viac

16/10/2015 Na 5. Univerzite samospráv vo Veľkom Mederi

photos_icon Viac

19/10/2015 Dnešným dňom je evidentné ohraničenie nákladnej dopravy na hlavnej ulici v Mužle

photos_icon Viac

22/10/2015 Slávnostné otvorenie Denného stacionára seniorov v Mužle

photos_icon Viac

22/10/2015 Predstavenie divadla Csavar Színház v Mužle

photos_icon Viac

28/10/2015 Tandem: profesijná burza pre mužlianskych žiakov

photos_icon Viac

01/11/2015 Mužliansky cintorín – v deň všetkých svätých

photos_icon Viac

30/10/2015 Valné zhromaždenie EZÚS Ister Granum

photos_icon Viac

05/11/2015 Deň mlieka v materskej škole

photos_icon Viac

06/11/2015 V Mužle sa udialo veselé divadelné predstavenie: Túlavý minister

photos_icon Viac

11/11/2015 8. zasadniutie Obecného zastupiteľstva v Mužle

photos_icon Viac

11/11/2015 Mužlianksy spevokol Gyöngyvirág vystúpil v DD Danubia

photos_icon Viac

14/11/2015 Mužlianska zastávka koncertného turné vážnej hudby s názvom Podanie rúk

photos_icon Viac

16/11/2015 Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko

photos_icon Viac

15/11/2015 Zablahoželali sme dôchodcom-jubilantom

photos_icon Viac

18/11/2015- Rodičia mužlianskych prvákov prevzali dar od Rákóczi Szövetség

photos_icon Viac

20/11/2015 Slávnostné pozdravenie mužlianskych novorodencov na radnici

photos_icon Viac

24/11/2015 Predsedníctvo Dolnohronského regionálneho partnerstva rokovalo v Mužle

photos_icon Viac

27/11/2015 Mužliansky starosta sa aktivačným pracovníkom poďakoval za celoročnú prácu

photos_icon Viac

28/11/2015 Katarínsky ples v Mužl

photos_icon photos_icon Viac

02/12/2015 Mužliansky Betlehem v nočnom osvetlení

photos_icon Viac

04/12/2015 Mikuláš navštívil deti v mužlianskej materskej škole

photos_icon Viac

05/12/2015 Teoretická príprava dobrovoľných hasičov z Mužle a z Kamenného Mosta

photos_icon Viac

05/12/2015 Mikulášska slávnosť ZO zdravotne postihnutých v Mužle

photos_icon Viac

05/12/2015 Mladí mužlianski vinári zavítali do pivnice St.Petrus vo Svätom Petri

photos_icon Viac

06/12/2015 Mužlianski dobrovoľní hasiči úspešne absolvovali skúšky z teoretickej prípravy

photos_icon Viac

06/12/2015 Príchod Mikuláša – veselé podujatie ZO Csemadoku v Mužle

photos_icon Viac

13/12/2015 Mužliansky Betlehem v zimnom slnečnom svite, počas 3. nedele Adventu

photos_icon Viac

16/12/2015 Mužlianski dôchodci prevzali vianočný dar samosprávy.

photos_icon Viac

16/12/2015 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle

photos_icon Viac

17/12/2015 Vianočné predstavenie mužlianskych škôlkarov

photos_icon Viac

18/12/2015 Mužlianska radnica prekvapila deti malým vianočným darčekom

photos_icon Viac

18/12/2015
Vianočná slávnosť ZŠ J.Endrődyho v Mužle

photos_icon Viac

20/12/2015 Vianočné popoludnie s členmi a hosťami miestnej organizácie dôchodcov

photos_icon Viac

01/01/2016
Novoročné prianie

photos_icon Viac

02/01/2016
Pracovníci obecného úradu do nového roka hľadia s elánom a odhodlaním

photos_icon Viac

02/01/2016
1. novoročný halový futbalový turnaj v Mužle

photos_icon Viac

08/01/2016
Novoročná koštovka nového vína

photos_icon Viac

09/01/2016
Mužliansky medzinárodný novoročný turnaj v šachu

photos_icon Viac

16/01/2016
Ples športovcov v Mužle

photos_icon Viac

23/01/2016
Ples dôchodcov v Mužle

photos_icon Viac

31/01/2016
Výročná členská schôdza Dobrovolného hasičského zboru v Mužle

photos_icon Viac

02/02/2016
Bola dokončená obnova budovy Hansa v Mužle

photos_icon Viac

03/02/2016
Valné zhromaždenie Spotrebného družstva Jednota v Mužle

photos_icon Viac

04/02/2016
Slávnostné otvorenie novej knižnice v Mužle

photos_icon Viac

05/02/2016
Maškarný ples Základnej školy Jánosa Endrődyho

photos_icon Viac

07/02/2016
Odborný seminár o ochrane viniča v usporiadaní Zväzu záhradkárov

photos_icon Viac

09/02/2016
Halový turnaj žiackych družstiev v Mužle

photos_icon Viac

11/02/2016
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Polikliniky v Štúrove

photos_icon Viac

11/02/2016
Rekolekcia kňazov v štúrovskom obvode, v Mužle

photos_icon Viac

14/02/2016
Výročná členská schôdza poľovníckeho združenia Divé husy

photos_icon Viac

14/02/2016
Výročná schôdza Zväzu záhradkárov

photos_icon Viac

16/02/2016
Maškarný ples Materskej školy

photos_icon Viac

18/02/2016
Voľebnô zhromaždenie SMK

photos_icon Viac

21/02/2016
Do Mužle zavítal štátny tajomník, zodpovedný za cirkevné záležitosti

photos_icon Viac

24/02/2016
Predstavenie novej knihy Sándora Alberta s názvom „Az Ipari“

photos_icon Viac

28/02/2016
Predstavenie dvoch komédií v podaní Nánanskej činohry

photos_icon Viac

11/03/2016
Oslavy 15. marca v Mužle

photos_icon Viac

12/03/2016
26. miestna degustácia vín v Mužle

photos_icon Viac

16/03/2016
Veľkonočné prípravu v dennom klube dôchodcov

photos_icon Viac

18/03/2016
V piatok bol „VASÁRNAP“ v Mužle

photos_icon Viac

18/03/2016
Huncutka a Kópé navštívili mužlianskych žiakov

photos_icon Viac

18/03/2016
Veľkonočný strom v parku mužlianskej základnej školy

photos_icon Viac

30/03/2016
Deň učiteľov 2015

photos_icon Viac

01/04/2016
Poobedňajšie stretnutie s Judit Endrei v miestnej knižnici

photos_icon Viac

01/04/2016
Pohádková noc Andersena v kultúrnom dome a v knižnici

photos_icon Viac

06/04/2016
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle

photos_icon Viac

09/04/2016
Slávnostný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej na Deň učiteľov

photos_icon Viac

09/04/2016
18. degustácia vín Štúrovského vinohradníckeho rajónu

photos_icon Viac

12/04/2016
Zápis do 1. ročníka ZŠ v Mužle

photos_icon Viac

22/04/2016
Predstavenie knihy Tibora Szomolaiho a otvorenie výstavy o vysťahovalcoch z Mužly

photos_icon Viac

27/04/2016
Návšteva astrológa v dennom stacionári seniorov v Mužle

photos_icon Viac

27/04/2016
Ochrana životného prostredia sa v mužlianskej základnej škole zdôrazňovala hravým spôsobom

photos_icon Viac

28/04/2016
Krajský metodický deň v Materskej škole v Mužle

photos_icon Viac

21/04/2016
Očná lekárka MUDr.Farkasová Beata navštívila klub dôchodcov

photos_icon Viac

01/05/2016
Mužliansky dôchodci oslávili deň matiek

photos_icon Viac

07/05/2016
XII. degustácia vín Euroregiónu Ister-Granum v Süttő

photos_icon Viac

11/05/2016
Semifinále umeleckej súťaži Podunajská jar

photos_icon Viac

11/05/2016
Koncert smiechu s Péterom Levente a s jeho umeleckými priateľmi

photos_icon Viac

11/05/2016
Predstavenie kníh a umeleckých zážitkov od Ildikó Döbrentei a Péter Levente

photos_icon Viac

15/05/2016
Slávnostné vzpomienky na obete II. svetovej vojny v Mužle

photos_icon Viac

15/05/2016
Uctili sme pamiatke obetiam II. svetovej vojny pochovaných v mužlianskom cintoríne

photos_icon Viac

13/05/2016
Mužlianski školáci ozdobili a postavili máj

photos_icon Viac

17/05/2016
Návšteva škôlkárov v mužlianskej knižnici

photos_icon Viac

28/05/2016
Jarné chvíľe v tieni lipov

photos_icon Viac

29/05/2016
Slávnosť sviatku Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv v Mužle 2016

photos_icon Viac

31/05/2016
Aj prváci boli zvedaví na Papierové divadlo

photos_icon Viac

31/05/2016
Deň detí v materskej škôlke v Mužle

photos_icon Viac

03/06/2016
Spisovateľské fórum s Eszter Várady v Mužle

photos_icon Viac

2/06/2016
Deň detí a rodinné popoludnie v mužlianskej materskej škole

photos_icon Viac

1/06/2016
Rekonštrukcia vozovky miestnych ciest

photos_icon Viac

12/06/2016
Žiaci druhého ročníka boli v miestnej knižnici na predstavení Papierového divadla

photos_icon Viac

1/06/2016
ŽSR zrekonštruovali železničný prechod v Mužle, na IV. železničnom eurokoridore

photos_icon Viac

17/06/2016
Delegácia mužlianskej samosprávy zavítala do obce Balatonszárszó

photos_icon Viac

18/06/2016
Súťaž dobrovoľných hasičov v Mužle v roku 2016

photos_icon Viac

23/06/2016
Rozlúčková slávnosť v materskej škole v Mužle 2016

photos_icon Viac

24/06/2016
Deviataci pozvali starostu obce na svoju rozlúčku so školou

photos_icon Viac

05/07/2016
V našej obci sme privítali vzácnych návštevníkov zo Senca

photos_icon Viac

16/07/2016
Svadba Tamása Ballaiho a Patrície Takáčovej na mužlianskej radnici

photos_icon Viac

16/07/2016
Stavba na verejných priestoroch obce Mužla

photos_icon Viac

25/07/2016
IX. Manó tábor v Mužle. Udalosti 1. dňa.

photos_icon Viac

26/07/2016
IX. Manó tábor v Mužle. 2. deň.

photos_icon Viac

27/07/2016
IX. Manó tábor v Mužle - 3. deň.

photos_icon Viac

28/07/2016
IX. Manó tábor v Mužle - 4. deň.

photos_icon Viac

29/07/2016
IX. Manó tábor v Mužle - 5. deň.

photos_icon Viac

30/07/2016
Uzavretie manželstva medzi Rudolfom Koňuchom a Annou Kopičovou 30. júla 2016

photos_icon Viac

31/07/2016
Strelecké preteky poľovníckeho zväzu Divá hus

photos_icon Viac

03/08/2016
III. Jazdecký memorial Jana Sobierskeho v Mužle

photos_icon Viac

13/08/2016
Premietanie filmov počas letných prázdnín.

photos_icon Viac

13/08/2016
Mužlianska delegácia zavítala do mesta Nyergesújfalu, na podujatie s názvom Völgyválasz

photos_icon Viac

20/08/2016
Nočné preteky dobrovoľných hasičských zborov v Novej Vieske

photos_icon Viac

26/08/2016
Prednáška Katalin Szakállas o Kanade v mužlianskej knižnici

photos_icon Viac

21/08/2016
Prednáška Katalin Szakállas o Kanade v mužlianskej knižnici

photos_icon Viac

27/08/2016
Mužlianska delegácia na medzinárodnom festivale vo varení leča v Balatonszárszó

photos_icon Viac

28/08/2016
V lete obnovili a rozšírili mužĺianske detské ihrisko

photos_icon Viac

30/08/2016
V našej obci sme obnovili chodníky, zastávky autobusov a dvor materskej školy

photos_icon Viac

11/09/2016
Mužlianske hody

photos_icon Viac

17/09/2016
Oberačková slávnosť v obci Mužla

photos_icon Viac

16/09/2016
Olympijský festival žiakov v Mužle

photos_icon Viac

25/09/2016
Futbalový zápas v okresnej súťaži: AC Mužla – OFK Hul

photos_icon Viac

24/09/2016
Sobáš Dariny Kečkésovej a Csabu Tótha na Obecnom úrade v Mužle

photos_icon Viac

27/09/2016
Výstava bábik a papierové divadlo pre deti v Mužlianskej knižnici

photos_icon Viac

01/10/2016
Na koňoch a na kočoch do Jurského Chlmu

photos_icon Viac

03/10/2016
Návšteva cirkusu Karlson v Mužle

photos_icon Viac

04/10/2016
Nitriansky biskup navštívil mužliansky kostol

photos_icon Viac

05/10/2016
Rekonštrukcia župnej cesty medzi obcami Mužla a Bátorove Kosihy

photos_icon Viac

29/09/2016
Porada pracovníkov Opatrovateľskej služby v Mužle

photos_icon Viac

09/10/2016
Okresná futbalová VI. liga: AC Mužla – Zemné 4:1

photos_icon Viac

12/10/2016
Oslava 100.-ho výročia mužliaskej školy

photos_icon Viac

18/10/2016
Umiestnili nové značenia autobusových zastávok

photos_icon Viac

21/10/2016
Valné zhromaždenia EZÚS Ister-Granum

photos_icon Viac

23/10/2016
Vypomienka na maďarskú revolúciu v roku 1956

photos_icon Viac

20/10/2016
Relaxačné cvičenia v mužlianskej športovej hale, nie len pre ženy

photos_icon Viac

28/10/2016
V miestnej knižnici sa nám predstavil Jozef Banáš

photos_icon Viac

28/10/2016
Návšteva skôlkárov z Belej v miestnej knižnici

photos_icon Viac

04/11/2016
V materskej škole sme otvorili sme dopravné ihrisko

photos_icon Viac

02/11/2016
Pekne udržiavaný mužliansky cintorín, s obnovenou zvonovou vežou

photos_icon Viac

17/11/2016
Beseda o nežnej revolúcii v roku 1989

photos_icon Viac

22/11/2016
V Mužle sme privítali predsedu SMK-MKP Józsefa Menyhárta

photos_icon Viac

23/11/2016
Mužlianski prváci prevzali štipendium Rákócziho združenia

photos_icon Viac

23/11/2016
Fórum vinárov a pestovateľov hrozna v Štúrove

photos_icon Viac

28/11/2016
Beseda o zážitkoch s Gáborom Erősom

photos_icon Viac

29/11/2016
V Mužle sa uskutočnilo medzinárodné odborné fórum o poľnohospodárstve

photos_icon Viac

01/12/2016
Slávnosť zlatej svadby na Obecnom úrade v Mužle

photos_icon Viac

01/12/2016
Slávnostné pozdravenie novorodencov na Obecnom úrade v Mužle

photos_icon Viac

01/12/2016
Koncert pre dôchodcov v mužlianskom kultúrnom dome

photos_icon Viac

02/12/2016
Divadelné predstavenie v mužlianskom kultúrnom donme

photos_icon Viac

04/12/2016
Čakanie na Mikuláša

photos_icon Viac

04/12/2016
OZ Zlaté Jablko zorganizovalo Mikulášku slávnosť pre deti

photos_icon Viac

06/12/2016
Návšteva samosprávy obce Balatonszárszó v Mužle

photos_icon Viac

04/12/2016
Vedenie, tréneri a futbalisti AC Mužla vyhodnotili jesennú sezónu

photos_icon Viac

04/12/2016
Združenie zdravotne postihnutých v Mužle zorganizovalo slávnosť Mikuláša

photos_icon Viac

03/12/2016
Nové vonkajšie osvetlenie R.kat. kostola v Mužle

photos_icon Viac

08/12/2016
Mužliansky betlehem

photos_icon Viac

11/12/2016
Vianočný koncert Súkromnej ZUŠ Kataríny Pappovej

photos_icon Viac

11/12/2016
Súťaž v sorobane v miestnej škole

photos_icon Viac

11/12/2016
Slávnostné ukončenie roka s pracovníkmi verejnoprospešnej práce

photos_icon Viac

11/12/2016
Obnovená podlaha R.kat. kostola v Mužle

photos_icon Viac

18/12/2016
Slávnostné ukončenie jesennej sezóny mužlianskeho stolnotenisového družstva

photos_icon Viac

18/12/2016
Vianočná oslava pre dôchodcov

photos_icon Viac

19/12/2016
Odovzdanie pamätných medailí pre dobrovoľných darcov krvi

photos_icon Viac

21/12/2016
Vianočné premietanie filmov v miestnej knižnici

photos_icon Viac

19/12/2016
Vianočná slávnosť na Materskej škole v Mužle

photos_icon Viac

27/12/2016
Požehnanie vína 2016

photos_icon Viac

31/12/2016
Realizované investície v roku 2016 v obci Mužla

photos_icon Viac

06/01/2017
Hodnotenie mladých vín na sviatku Zjavenie pána

photos_icon Viac

14/01/2017
II. Novoročný futbalový turnaj

photos_icon Viac

17/01/2017
Privítanie Nového roku so speváckou skupinou Hajnalvándor

photos_icon Viac

22/01/2017
Požehnanie vinice pri príležitosti dňa Vincenta

photos_icon Viac

29/01/2017
Prednáška o ochrane viniča 2017

photos_icon Viac

05/02/2017
Výročná schôdza a voľba nového vedenia Csemadoku v Mužle

photos_icon Viac

04/02/2017
Mužlianski dobrovoľní hasiči na výročnej schôdzi a pri prečerpávaní prívalovej vody

photos_icon Viac

02/02/2017
Premietanie filmu pre prvákov

photos_icon Viac

09/02/2017
Premietanie filmu pre dôchodcov

photos_icon Viac

12/02/2017
Výročná schôdza Klubu dôchodcov

photos_icon Viac

11/02/2017
Mužliansky súbor Dallos sa zúčastnil na II. Folklórnom festivale v Gbelciach

photos_icon Viac

14/02/2017
III. Faršiangska futbalová súťaž

photos_icon Viac

19/02/2017
Výročná schôdza Zväzu záhradkárov

photos_icon Viac

19/02/2017
Petícia proti postaveniu Strediska na spracovanie odpadov v Štúrove

photos_icon Viac

22/02/2017
Odovdanie petičných hárkov na Ministerstvo ŽP

photos_icon Viac

22/02/2017
Výstava svadobných zvykov v mužlianskej knižnici

photos_icon Viac

01/03/2017
Maškarný ples materskej školy

photos_icon Viac

25/02/2017
Rodičovský ples mužlianskej materskej školy

photos_icon Viac

02/03/2017
Ilegálna skládka odpadu pri železničnom priecestí – cesta na Medenú horu

photos_icon Viac

13/02/2017
Mužlainska knižnica a základná škola dostali hodnotný knižný dar

photos_icon Viac

03/03/2017
Marec je mesiac kníh

photos_icon Viac

03/03/2017
Degustácia vín v Mužle

photos_icon Viac

08/03/2017
Každodenný život dôchodcov v dennom stacionári

photos_icon Viac

9/03/2017
Zlikvidovaná ilegálna skládka odpadu pri mužlianskej železničnej stanici

photos_icon Viac

10/03/2017
Predstavenie knihy Katalin Sűcsa

photos_icon Viac

11/03/2017
Upratovanie na vinohrade v marci 2017

photos_icon Viac

15/03/2017
Mužstvo mužlianskych starých pánov v roku 2000 na Pohári-Porga v Osztrihome

photos_icon Viac

17/03/2017
Oslávili sme revolúciu z roku 1848-49

photos_icon Viac

12/03/2017
Výročná schôdza zdravotne postihnutých

photos_icon Viac

20/03/2017
Úvodný domáci jarný zápas: AC Mužla – Podhájska B 2:2

photos_icon Viac

22/03/2017
Marec, mesiac kníh.

photos_icon Viac

02/04/2017
V okresnej súťaži vo futbale: AC Mužla-Černík 4:2

photos_icon Viac

01/04/2017
Slávnostný koncert Základnej umeleckej školy K.Pappovej k 5. výročiu založenia školy

photos_icon Viac

31/03/2017
Predstavenie knihy Jánosa Fóthyho

photos_icon Viac

31/03/2017
Rozprávková noc Andersena 2017

photos_icon Viac

07/04/2017
Čakanie na Veľkú noc v knižnici

photos_icon Viac

13/04/2017
Taký bol – Takto sa stavalo – Teraz je taký

photos_icon Viac

13/04/2017
V obci Mužla dnes otvorili supermarket Coop Jednota

photos_icon Viac

20/04/2017
Kultúrny program pre najmenších v mužlianskom kultúrnom dome

photos_icon Viac

20/04/2017
Predstavenie knihy Józsefa Gazdaga

photos_icon Viac

22/04/2017
21, stolnotenisové hry

photos_icon Viac

03/05/2017
Predstavenie Mužly v Dome Maďarov

photos_icon Viac

06/05/2017
Jarná príprava Dobrovolného hasičského zboru v Mužle

photos_icon Viac

07/05/2017
Slávnosť Organizácie dôchodcov v Mužle ku dňu matiek

photos_icon Viac

10/05/2017
Stretnutie obyvateľov obce k zbernému dvoru odpadového hospodárstva

photos_icon Viac

09/05/2017
Deň kinopremietaní v Mužle

photos_icon Viac

12/05/2017
Podunajská jar - semifinále divadelných hier v Mužle

photos_icon Viac

19/05/2017
Predstavenie Spolku regionálnych výtvarníkov v Štúrove

photos_icon Viac

26/05/2017
Mužlianski vinári boli na návšteve u vinárov v Nyergesújfalu

photos_icon Viac

03/06/2017
I. Mužlianska vínna túra

photos_icon Viac

04/06/2017
Starosta obce Mužla na spomienkovej udalosti v Nyergesújfalu

photos_icon Viac

05/06/2017
Sobáš Ferenca Hajtmana a Márii Pôlovej

photos_icon Viac

02/06/2017
Predstavenie knihy Ariela Grandi

photos_icon Viac

09/06/2017
Pestré popoludnie

photos_icon Viac

09/06/2017
Nový dvojjazyčný názov železničnej stanice v Mužle

photos_icon Viac

16/06/2017
Doškolovanie pracovníkov maďarských knižníc na Slovensku

photos_icon Viac

17/06/2017
Dobrovolný hasičský zbor z Mužle na okresnej súťaži v Kamennom Moste

photos_icon Viac

18/06/2017
Slávnosť sviatku Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv v Mužle 2017

photos_icon Viac

18/06/2017
Posledný zápas VI. ligy: AC Mužla – Úľany nad Žitavou 3:1

photos_icon Viac

19/06/2017
Montáž zvodidla vedľa cesty

photos_icon Viac

21/06/2017
Mužlianski deviataci pozvali starostu obce na rozlúčku so školou

photos_icon Viac

23/06/2017
Rozlúčková slávnosť v materskej škole 2017

photos_icon Viac

24/06/2017
Upratovanie na mužlianskom brehu Dunaja

photos_icon Viac

24/06/2017
Deň Dunaja – vyčistenie malého ostrova s pohľadnou panorámou

photos_icon Viac

30/06/2017
Predstavenie novej knihy Ferenca Kovácsa v miestnej knižnici

photos_icon Viac

01/07/2017
Slávnostné ukončenie školského roka na Základnej umeleckej škole Kataríny Pappovej

photos_icon Viac

01/07/2017
Sobáš Józsefa Kukliša a Valérie Takácsovej

photos_icon Viac

02/07/2017
III. Pohár starostov 2017 Mužla

photos_icon Viac

07/07/2017
Predstavila sa herečka Éva Bandor

photos_icon Viac

23/07/2017
Športový deň 2017

photos_icon Viac

12/08/2017
Uzavretie manželstva medzi Márty Matusza a Andrása Somodiho

photos_icon Viac

13/08/2017
Zahájenie súťaže v VI.lige: AC Mužla – Mojzesovo 3:0

photos_icon Viac

18/08/2017
Stavba zberného dvora selektívneho odpadu v Mužle

photos_icon Viac

19/08/2017
Podpísanie dohody medzi mestom Nyergesújfau a Mužla

photos_icon Viac

20/08/2017
Slávnosti Sv.Štefana v Mužle

photos_icon Viac

20/08/2017
Založenie Výboru pre maďarských hodnôt

photos_icon Viac

26/08/2017
IX. Medzinárodná súťaž varenia leča v Balatonszárszó

photos_icon Viac

01/09/2017
Prednáška riaditeľa Ostríhomskej principiálnej bibliotéky

photos_icon Viac

02/09/2017
Oberačkové slávnosti v Mužle

photos_icon Viac

04/09/2017
Slávnostné zahájenie školského roka na ZŠ v Mužle

photos_icon Viac

10/09/2017
Slávnostné trojdnie z príležitosti 200. výročia posviacky mužlianskeho kostola narodenia Panny Márie

photos_icon Viac

10/09/2017
Hody 2017 Mužla

photos_icon Viac

10/09/2017
VI. liga – okresná súťaž: AC Mužla – Lipová 4:0

photos_icon Viac

16/09/2017
Vandalizmus v Mužle
– niekto rozbil sklá autobusovej zastávky

photos_icon Viac

27/09/2017
Výbor pre národnú spolupatričnosť Parlamentu zavítal do novozámockého okresu

photos_icon Viac

08/09/2017
Triduum slávnosť – v piatok večer

photos_icon Viac

09/09/2017
Slávnosť triduum – v sobotu ráno

photos_icon Viac

09/09/2017
Slávnosť Triduum – v sobotu večer

photos_icon Viac

08/10/2017
Futbalový zápas v VI.lige: AC Mužla – MIchal n.Žit. 3:1

photos_icon Viac

27/10/2017
Divadelné predstavenie Toldi v Mužle

photos_icon Viac

27/10/2017
Fond na podporu umenia pre knižnicu

photos_icon Viac

06/11/2017
Knižný dar pre ZŠ J.Endrődyho v Mužle

photos_icon Viac

08/11/2017
Nové rozprávky v Papierovom divadle

photos_icon Viac

10/11/2017
Mužlianske vzpomienky na I. a II. svetovú vojnu

photos_icon Viac

11/11/2017
Zapálenie sviečok 11.11.2011 o 11:11

photos_icon Viac

12/11/2017
V VI.lige – okresnej súťaži: AC Mužla – TJ Agro Zemné 5:3

photos_icon Viac

14/11/2017
Zhotoviteľ zahájil rekonštrukciu župnej cesty pri Mužle

photos_icon Viac

14/11/2017
Nevšedný pohľad na vidieku: zber cukrovej repy v mužlainskom chotári

photos_icon Viac

13/11/2017
Jablčný deň v mužlianskej materskej škole

photos_icon Viac

16/11/2017
Nové predstavenie Papierového divadla

photos_icon Viac

17/11/2017
Diamantové a zlaté svadby v roku 2017

photos_icon Viac

17/11/2017
Privítanie novonarodených

photos_icon Viac

19/11/2017
Jubileum dôchodcov

photos_icon Viac

19/11/2017
Futbalové mužstvo AC Mužla vyhralo jesennú časť súťaže VI. ligy

photos_icon Viac

25/11/2017
Upratovanie na vinohrade 25. novembra 2017

photos_icon Viac

22/11/2017
Prváčikovia ZŠ JE v Mužle prevzali štipendium Združenia Rákócziho

photos_icon Viac

25/11/2017
Katarínsky ples v Mužle, v réžii ZO Csemadoku

photos_icon Viac

03/12/2017
Na prvú adventnú nedeľu zhotovili mužliansky betlehém

photos_icon Viac

01/12/2017
Nadácia Budúcnsť 2000 má 20 rokov

photos_icon Viac

02/12/2017
Privítanie jubilantov

photos_icon Viac

03/12/2017
Vianočné trhy a čakanie na Mikuláša

photos_icon Viac

03/12/2017
photos_icon Viac

03/12/2017
Predstavenie budapeštianskeho divadla Žena na odovzdávku

photos_icon Viac

05/12/2017
Najnovšie udalosti

photos_icon Viac